intro
| C | G7 | C | G7 |
1.
C G7 Am Am/G
Ben ja min  zei: “Ik  rijd  naar ergens  anders, 
D7 E7 Am Am/G 
om  er nog wat  zon  te  klop pen. 
D7 E7 Am Am/G 
Hier  kan je ’t niet  verder  schop pen 
D7 G7 G7 
dan een  baan  waar je moe van  wordt.” 
2.
C G7 Am Am/G
Samen  reden  wij  naar Knokke- Zoete 
D7 E7 Am Am/G 
om  er naar de  zee  te  kij ken. 
D7 E7 Am Am/G 
Maar  er waren te veel  rij ken 
D7 G7 G7 
en men  kwam  er al zon te kort. 
chorus
C E7 Am Em
Nooit  had ik een  betere  vriend  dan  Benja min. 
F
Hij  houdt  van reizen. 
C E7 Am Em
Rei zen zit er  bij  hem  in  van jongsaf  aan. 
F
En  op  die wijze 
C Am
kwam  ik hem toe val lig tegen, 
C Am
er gens zowat  hal verwege 
C D7 Am F
en het  feit  dat ik  ook  wel eens  wat  wou  zien, 
Am C F G C
𝄆  maak te mij tot vriend  van  Ben ja min.   𝄇 
3.
C G7 Am Am/G
Wij  dan  maar  naar  Kat elijne- Waver 
D7 E7 Am Am/G 
om  tomaten  te  gaan  pluk ken. 
D7 E7 Am Am/G 
Maar  men moet zich  daarbij  buk ken 
D7 G7 G7 
en dat  doet  ons gewoonlijk  pijn. 
4.
C G7 Am Am/G
Dus  halfweg  tus sen  Gent  en Dender monde 
D7 E7 Am Am/G 
ble ven we ge zel lig  han gen. 
D7 E7 Am Am/G 
Want  we lieten  ons  daar  van gen 
D7 G7 G7 
aan de  zon  in een liter  wijn. 
chorus
C E7 Am Em
Nooit  had ik een  betere  vriend  dan  Benja min. 
F
Hij  houdt  van reizen. 
C E7 Am Em
Rei zen zit er  bij  hem  in  van jongsaf  aan. 
F
En  op  die wijze 
C Am
kwam  ik hem toe val lig tegen, 
C Am
er gens zowat  hal verwege, 
C D7 Am F
en het  feit  dat ik  ook  wel eens  wat  wou  zien. 
Am C F G C
𝄆  maak te mij tot vriend  van  Ben ja min.   𝄇 
5.
C G7 Am Am/G
Toen  zijn  wij  maar naar  Mech elen ge reden 
D7 E7 Am Am/G 
om  er zaken  te  be gin nen. 
D7 E7 Am Am/G 
Maar  we mochten  er  niet  bin nen 
D7 G7 G7 
want men  kent  ons daar nog van  toen. 
6.
C G7 Am Am/G
Dan  maar  weer  terug naar  Knok ke- Zoete 
D7 E7 Am Am/G 
om  er van de  zon  te  dro men. 
D7 E7 Am Am/G 
Maar  ze hadden  ons  zien  ko men 
D7 G7 G7 
en men  had  er geen hulp van dien. 
chorus
C E7 Am Em
Nooit  had ik een  betere  vriend  dan  Benja min. 
F
Hij  houdt  van reizen. 
C E7 Am Em
rei zen zit er  bij  hem  in  van jongsaf  aan, 
F
en  op  die wijze 
C Am
kwam  ik hem toe val lig tegen, 
C Am
er gens zowat  hal verwege 
C D7 Am F
en het  feit  dat ik  ook  wel eens  wat  wou  zien 
Am C F G C
𝄆  maak te mij tot vriend  van  Ben ja min.   𝄇