intro
../LilyTabs/DeVriendschapsband/DeVriendschapsband.svg × 4
1.
C  G D
Het beg on  toen ik een  kle uter was, 
C  G D
twee dikke  vri enden  in  dezelfde klas. 
C  G D
Het waren  boe zemvrienden  zij  aan zij 
C  G D
en  toen  kwam  ik  er nog bij. 
C  G   |  D   |  C  G   |  D   | 
Hey. Hey.
2.
C  G D
Hij ging  ver huizen de  vrie ndschap was verloren. 
C  G D
Toen  werd  hij bij hem  uit verkoren. 
C  G D
Ze gingen wat  spe len, ze  voel den elkaar goed aan 
C  G D
en de  drum mer moest op de  trom mels slaan.
chorus
C  G D
Een  band  gaat  nooit  stuk, 
C  D G
al  heb  je een  ongeluk.
C  G D
Je ziet  maar,  ze  heb ben elkaar. 
C  D G
Ze krijgen het  tel kens weer  voor  mekaar. 
C  G   |  D   |  C  G   |  D   | 
Hey!  Hey!
3.
C  G D
Op een  fuif  ont moet en ze elkaar. 
C  G D
Toen kwam de  band  weer  voor  mekaar. 
C  G D
Hij ging naar  hem  hij  had  een gitaar. 
C  G D
Maar hij was een  drum mer zonder  twij felaar. 
C  G D
De  band  werd  grot er en groter. 
C  D G
Het bleef maar  dur en  zon der motor. 
C  G D
Hij ging niet  stuk,  hij  bleef  maar gaan. 
C  D G
Hij  was  nooit ge daan! 
bridge
E   |  E   |  G   |  G 
D   |  D   |  D   |  D 
E   |  E   |  G   |  G 
A   |  A   |  A   |  A 
solo
𝄆  C  G   |  D   |  C  G   |  D  𝄇 
C  G D
Een  band  gaat  nooit  stuk, 
C  D G
al  heb  je een  ongeluk.
C  G D
Je ziet  maar,  ze  heb ben elkaar. 
C  D G
Ze krijgen het  tel kens weer  voor  mekaar.
C  G D
De  band  werd  grot er en groter. 
C  D G
Het bleef maar  dur en  zon der motor. 
C  G D
Hij ging niet  stuk,  hij  bleef  maar gaan. 
C  D G
Hij  was  nooit ge daan! 
outro
C  G   |  D   |  C  G   |  D   | 
Hey!  Hey! 
C  G   |  D   |  C  G   |  D   | 
Hey!