info
Fun fact: “Dink’s Song” (ook gekend als “Fare Thee Well”) is een Amerikaans volkslied en vertelt het verhaal van een vrouw verlaten door haar liefde wanneer ze hem het meest nodig had. De eerste opname van het lied was door John Lomax in 1901, waarop een Afrikaans-Amerikaanse vrouw genaamd Dink het lied zong.
intro
\nb C | C F | C | C \nb
\nb Am | Am G | F | F \nb
\nb C | C F | C | G \nb
\nb C | C G | C | C \nb
1.
C F C
If I had  win gs, like  Noa h’s  do ve, 
Am G F
I’d fly up the  river,  to the  one  love. 
C F C
Fare the  we ll,  my  hon ey, 
G C  |  |  |  
Far e thee  we ll. 
2.
C F C
Well I had a  man,  who was  long  and  tall, 
Am G F
moved his  body  like a  can non ba ll. 
C F C
Fare the  well my  ho ney, 
G C  |  |  |  
far e thee  well.
3.
C F C
I remember one  eve ning, in the  pou ring  rain, 
Am G F
in my  heart  was an  achi ng  pain. 
C F C
Fare the  well my  hone y, 
G C  |  |  |  
far e thee  well. 
instrumental
\nb C | C F | C | C \nb
\nb Am | Am G | F | F \nb
\nb C | C F | C | G \nb
\nb C | C G | C | C \nb
4.
C F C
Muddy  riv er is  mud dy and  wil d. 
Am G F
Can’t give a  bloody  for my  unborn  child. 
C F F
Fare the  well my  hone y, 
G C  |  |  |  
far e thee  well. 
5.
C F C
Show us a  bird , flying  high.  above 
Am G F
Life ain’t worth  living  without the  one  you  love. 
C F C
𝄆  Fare the  well my  hone y, 
G C  |  |  |  
far e thee  well.  𝄇