intro
../LilyTabs/GianniGHardt/Intro.svg
1.
A A
In een  blok  op Linkeroever, aan de  ove rkant 
A A
zat  Gia nni met een Redbull in z’n  lin kerhand. 
D D
Me z’n  rech terhand stijlde hij z’n  nek tapijt, 
A A
want hij  wist  vanavond is het weeral  gab bertijd. 
E D
Z’n  matti  zeittem “’k Zal u komen  oppi kken straks 
A A
in de  Puss ywagon aka den  Gian nibak.” 
chorus
A 
Gaan, gaan. 
A A
Gaan,  Gianni, gaan,  gaan. 
A D
Gaan,  Gianni, gaan,  gaan. 
D A
Gaan,  Gianni, gaan,  gaan. 
A E
Gaan,  Gianni, gaan,  gaan. 
D  A A 
Gianni G.  Hardt. 
2.
A A
Met z’n  nieuw e Pumaschoenen en z’n  Adi dasfrak, 
A A
maar z’n  out fit was pas echt af met z’n  Ni keklak, 
D D
zorg vuldig  hoog geplaatst op z’n  blon de kuif. 
A A
Kla ar om te gaan djènsen op een  tech nofuif. 
E D
Z’n  moed er, zei hem: “Jongen, gij waart  ong epland, 
A A
maar het  fee stje ging door, er was niks  aan  de hand.” 
chorus
3.
’s Middags lag hij met een dikke kater in bed.
’s Avonds stond hij op, nog niemand koffie gezet?
Red Bull van den Aldi, maar die was al dicht.
Dan maar langs de nightshop,
want daar brandt al licht.
Pillen slikken, ’n snuif en nog een sigaret,
want het feestje gaat door, agge da mor weet!
chorus
4.
De club zit stampensvol met wijven van de foor,
dus Gianni zet vannacht zijn beste beentje voor.
Een Melbourne shuffle hier en een hakske daar
en voor dat hij ’t wist, stond Kiani daar.
“’k Weet niet wat g’hebt gepakt
of wat dat g’hebt gesmoord,
maar uw gel die riekt zo goed, wilt ge samen voort?”
chorus
solo
\leftrepeat \leftrightrepeat \leftrightrepeat \leftrightrepeat \rightrepeat \leftrepeat \rightrepeat
A A D A E | D A
5.
Zestien jaar later, helemaal afgeleefd.
Geen poppers, ’t is nu Prozac dattem nodig heeft.
Negen maanden na die ene nacht in bed:
condoom bleek gescheurd, kind op de wereld gezet.
Gabber zijn is iets dat aan uw genen kleeft,
want Junior maakt zich klaar voor zijn eerste rave.
A 
Gaan, gaan. 
A A
Gaan,  Junior, gaan,  gaan. 
A D
Gaan,  Junior, gaan,  gaan. 
D A
Gaan,  Junior, gaan,  gaan. 
A E
Gaan,  Junior, gaan,  gaan. 
D  A
Junior G.  Hardt.