riff
../LilyTabs/LaatOnsEenBloem/LaatOnsEenBloem.svg
De eerste 7 maten speel je op de akkoorden achter het chorus. De 4 maten tussen de herhalingstekens worden herhaald tijdens de verse.
intro
| C | C | C | C |
1.
C F G C
Dit  is een  lied  voor de  mens en die  zorg en 
C F G C
dat  morg en de  mens en al  dood  zullen  zijn. 
C F G C
Dit  is een  lied  voor de  dode n van  mor gen 
C F G C
be gra ven ge kist  in een  sten en woe stijn.  
chorus
Bb Bb Bb F
Laat  ons een  bloem  en wat  gras  dat nog  groen  is 
Eb Eb F F
Laat  ons een  boom  en het  zicht  op de  zee 
Bb Bb Bb F
Ver geet  voor één  keer  hoeveel  geld  een mil joen  is 
Eb Eb F F
De  wer eld die  moet  nog een  eeuw igheid  mee  
2.
C F G C
Je  breekt  en je  hakt  en je  boort  door de  berg en 
C F G C
Je  maakt  elke  heu vel ge lijk  met de  grond 
C F G C
De  reuz en van  nu  lijken  morg en maar  dwer gen 
C F G C
Voor uit gang ver niel d wat er  gist eren nog  sto nd
chorus
3.
C F G C
De  vis  in de  zee ën ver gift igd ge stor ven 
C F G C
Het  zand  op de  stran den ver vuild  door ma zout 
C F G C
en  jij  door je  tank ers en  cheque boek be dorv en 
C F G C
Je  weet  zelfs niet  meer  waar de  meeuw  heeft ge broed  
chorus
4.
C F G C
En  zo  zal dan  morg en het  lev en ver dwijn en 
C F G C
Ver slag en door  staal  en ge wap end be ton 
C F G C
De  maan  zal dan  koud  op je  nacht merries  schij nen 
C F G C
Geen  mens  die nog  weet  hoe het  ein de be gon. 
chorus
outro
Eb Eb F F
De  wereld  die  moet  nog een  eeuw igheid  mee 
F F
𝄆  een  eeuw igheid  mee  𝄇  × 4