intro
 |  G  C   |  G  C   |  G  D   |  D7  G   |  × 2 
1.
G C D G
Het  bed  is ’s  nachts  maar  half  bes la pen, 
C D7 G
de helft van mijn  boe ken  nam  ze  mee 
G B B7 Em
De  helft  van mijn sa la ris is  ruim  vol doen de, 
C D7 G C 
sla pen doe ik  nu  voor  twee 
2.
G C D G
De  pla ten waren  al le maal  van  mij, 
C D7  G
ik draai ze  net  zo hard  ik  kan 
G B B7 Em
De  tele vis ie  mocht  ze  hou  den, 
C D7 G
al sof  ik niet  zon der  kan  
chorus
G C B7 Em
Wat  een bes taan,  wat een  lui zen le ven, 
C D G
Het kan niet  stuk,  wat  een ge luk 
G C G C
𝄆  Rode  wijn,  rode  wijn, 
G D D7 G
kom  laat  ons  vro lijk  zijn  𝄇 
3.
G C D G
Ik  drink me  el ke avond  een  be roer te, 
C D7 G
en eten heb ik  we ken  niet  ge daan 
G B B7 Em
Ik  pis  weer net als  vroe ger  in  de  was bak, 
C D7 G
sla pen doe ik  met  m’n kleren  aan  
chorus
G C B7 Em
Wat  een bes taan,  wat een  lui zen le ven, 
C D G
Het kan niet  stuk,  wat  een ge luk 
G C G C
𝄆  Rode  wijn,  rode  wijn, 
G D D7 G
kom  laat  ons  vro lijk  zijn  𝄇 
bridge
C B7 Em
Ik  ben niet  meer  gewend aan  stil te, 
C B7 Em
en  zeker  niet  zo  lang 
C B7 Em
De  vrijheid  die  ik terug wou  heb ben 
C D
maakt me eigenlijk  bang  –  hmmm mmmm
4.
G C D G
Toch  is het  niet  dat  ik  haar  mis 
C D7 G 
’t Is onge woon,  nog  even 
G B B7 Em
Nie mand,  nie mand heeft  zich  ver gist 
C D7 G C 
’t Is  wen nen aan mijn  ei gen le ven 
solo
 |  G  C   |  G  C   |  G  D   |  D7  G   |  × 2 
5.
G C D G
Een  keuken  vol  met  vui le  gla zen, 
C D7 G
het kan al leen  maar  beter  gaan 
G B B7 Em
Wie  heeft er  meu bels of gor dij nen  nodig, 
C D7 G
ik  begin  van  voor  af  aan  
chorus
G C B7 Em
Wat  een bes taan,  wat een  lui zen le ven, 
C D G
Het kan niet  stuk,  wat  een ge luk 
G C G C
𝄆  Rode  wijn,  rode  wijn, 
G D D7 G
kom  laat  ons  vro lijk  zijn  𝄇