intro
 |  C   |  F   |  G   |  F  𝄇  × 4 
1.
C F G F
Ja, over  vijftig  jaar  zitten we op een  zon nig ter ras 
C F G F
en we be spreken  heel nos tal gisch hoe het  vroe ger  was 
C F G F
Hoe we el kaar  leerden  ken nen, we zaten  in  dezelfde  klas 
C F G F
We ge nie ten van het  leven,  en  drin ken een  glas  
C F G 
En er is  zon,  zon,  zon, 
F
Op onze  rim pels schijnt er 
C F
Zon,  zon,  zon 
G F
het  le ven is per fect  met zoveel 
C F G 
Zon,  zon,  zon, 
F
in onze  o gen 
C F G 
Ja,  zon,  zon,  zon, 
F
broeikas ef fect 
2.
En we lachen om elke roekeloze grap,
die we vertelden na een glas alcoholisch sap
Hoe we bier hebben gestolen van een supermarkt
en het daarna dan ook verkochten
op een feestje in ’t zwart
En er was veel plezier
en avonturen
Er was veel vertier
wat soms te wijten was aan
heel veel bier
tot in de late uren
Alvleesklier
of ook wel pancreas
3.
Dit zijn jaren vol liefde, geluk en zonneschijn
Ik weet, voor jou moet ik geen Robert Pattinson zijn
Een heleboel kind’ren en een hoofd vol grijs haar
En ik zou alles willen geven voor die vijftig jaar
Oh, jij bent lief, lief, liefde
waar je ook gaat of staat
lief, lief, liefde
het andersom van haat
Lief, lief, liefde
hou jezelf in de hand
Want lief, lief, liefde
wordt soms wel erg pikant
4.
Dit lied is dan misschien wel pure fantasie
Zo’n verhaaltje dat wordt uitgespuwd door critici
Je hebt gelijk, niets verloopt nog zoals het is gepland
maar in m’n hoofd is ons leven
toch al redelijk plezant
Over vijftig jaar
Ken je mij nog
over vijftig jaar?
Spreken wij nog
over vijftig jaar?
Of bewijs jij
over vijftig jaar
dat ik een dromer ben.