intro
| D | D | D | D |
1.
D A
Er was een  tijd  voor ik jou  ken de 
D G
dat ik  leeg  maar vol el len de 
D Bm
vloekend  op  de hele  ben de 
Em A
in een  kroeg  te wachten  zat 
D A
tot het  meis je van mijn  dro men 
D G
op een  dag  voorbij zou  kom en 
F#m Bm
en ik  liet  mijn tranen  stro men 
A7 D
als ik  weer  een kater  had 
A D
en dat  mijn  geliefde  vrien den 
G A
waarmee  ik  de muzen  dien de 
D Bm
en geen  rooi e cent ver dien de, 
E A
ook al  had  ik neen ge zeg d, 
D A
’s avonds  aan  kwamen ge lo pen 
D G
om een  praat je aan te  kno pen 
Bm G
en dan ’s  mor gens straalbe zo pen 
A D
op de  stoep  werden ge leg d.
2.
D A
Er was een  tijd  dat ik het  mees te 
D G
te ver tel len had op  fees ten 
D Bm
waar ik  met  verlichte  gees ten 
Em A
vaak de  po litiek be sprak. 
D A
Waarin  wij  ons nooit ver gis ten, 
D G
mensen  die  het beter  wis ten, 
F#m Bm
waren  al lemaal fas cis ten 
A7 D
die het  aan  verstand ont brak, 
A D
toen ik  naar  mijn navel  staar de 
G A
en mij  com munist verk laar de 
D Bm
en met  alle  andere  baar den 
E A
op de  bom  te wachten  zat, 
D A
toen die  maar  niet wilde  val len 
D G
hoorde  men  al spoedig  lal len 
Bm G
en we  lagen  met zijn  al len 
A D
wereld vre dig op de  mat. 
3.
D A
In die  tijd  kon ik de  vrouw en 
D G
met een  ken nersoog be schouw en 
D Bm
en ik  wil de nimmer  trouw en, 
Em A
want dat  kwam  me niet van  pas; 
D A
’k wilde  en kel samen wonen 
D G
met een  zwart geklede  schone 
F#m Bm
om de  bur gerij te  ton en 
A7 D
hoe ruim den kend ik wel  was, 
A D
maar het  was  niet te ver mij den 
G A
dat ik  een zaam was bij  tijd en 
D Bm
zodat  ik  vertwijfeld  vrij de 
E A
met een  meis je van bal let, 
D A
welker  schoon heid snel ver dorde 
D G
’s morgens  bij  het wakker  wor den 
Bm G
met de  peuk en op de  bor den 
A D
en de  krui mels in het  bed.  
interlude
| A | A | D | D |
| G | G | A | A |
4.
Andante 
D A
Op een  dag  kwam ik jou  te gen, 
D G
lief en  klein  en zo ver leg en, 
F#m Bm
druipend  in  de lente re gen 
E A
in de  grote  vreemde  stad; 
D A
jij wist  niets  van provo ce ren 
D G
en je  wil de me be ker en 
F#m Bm
en ik  liet  me alles  leren 
G A7 D
als ik  maar  jouw  lief de  had
Accelerando 
A D
Nu zit  ik  de krant te  lez en 
G A
en een  bur german te  we zen, 
D Bm
’k hoef geen  hon ger meer te  vre zen 
E A
maar toch  denk  ik soms met  spijt 
D A
aan de  tijd  voor ik jou  ken de, 
D G
aan de  vro lijke el len de, 
F#m Bm
aan de  arti stieke  ben de 
G A D
van de  goeie  ouwe  tijd .